j9九游会官网--Home

珍藏本站
订购客服:###上海021-66520678/ 广州13581839371| 登录|注册 |我的订单|
首页 > 产品中心 > 仪器 > 电泳仪器 > 双向电泳设置装备摆设
增长挑选条件:
选择 品名 品牌 货号 包装规格 库存 形貌 单价(¥) 会员价(¥) 购置
HPE(TM) Tower System contains:
HPE(TM) Tower System contains:
### 55046401 1 PIECE >### contains:
681340.00 ###登录后>###
1
概况
HPE(TM) Tower
HPE(TM) Tower
### 55046301 1 PIECE >###
565950.00 ###登录后>###
1
概况
高温循环器
HPE(TM) Cooling Unit
### 55040301 1 PIECE >###
72490.00 ###登录后>###
1
概况
全选 取消选中