j9九游会官网--Home

珍藏本站
订购客服:###上海021-66520678/ 广州13581839371| 登录|注册 |我的订单|
首页 > 产品中心 > 生命迷信试剂 > 细胞生物学 > 生物碱
增长挑选条件:
选择 品名 品牌 货号 包装规格 库存 形貌 单价(¥) 会员价(¥) 购置
Colchicine
Colchicine
### 7712003 5 G >### cryst. research grade
3344.00 ###登录后>###
1
概况
Colchicine
Colchicine
### 7712002 1 G >### cryst. research grade
1220.00 ###登录后>###
1
概况
Colchicine
Colchicine
### 7712001 250 MG >### cryst. research grade
842.00 ###登录后>###
1
概况
Demecolcine
Demecolcine
### 1823803 25 MG >### research grade
4082.00 ###登录后>###
1
概况
Demecolcine
Demecolcine
### 1823801 5 MG >### research grade
1652.00 ###登录后>###
1
概况
3-(1-Methylpyrrol-2-yl)pyridine
3-(1-Methylpyrrol-2-yl)pyridine
### W-106043 1 g >###
15556.80 ###登录后>###
1
概况
3-(1-Methylpyrrol-2-yl)pyridine
3-(1-Methylpyrrol-2-yl)pyridine
### W-106043 0.5 g >###
9333.80 ###登录后>###
1
概况
3-(1-Methylpyrrol-2-yl)pyridine
3-(1-Methylpyrrol-2-yl)pyridine
### W-106043 0.25 g >###
5607.00 ###登录后>###
1
概况
3-(1-Methylpyrrol-2-yl)pyridine
3-(1-Methylpyrrol-2-yl)pyridine
### W-106043 0.1 g >###
2689.40 ###登录后>###
1
概况
盐酸胡芦巴碱
Trigonelline hydrochloride
### T-6500 100 g >###
17640.00 ###登录后>###
1
概况
全选 取消选中
 1 2 3 下一页  尾页