j9九游会官网--Home

   珍藏本站
   订购客服:###上海021-66520678/ 广州13581839371| 登录|注册 |我的订单|
   首页 > 产品中心 > 生命迷信试剂 > 生化试剂
   增长挑选条件:
   选择 品名 品牌 货号 包装规格 库存 形貌 单价(¥) 会员价(¥) 购置
   MSTFA, activated, 10x1 ml
   MSTFA, activated, 10x1 ml
   ### 70-1520 10x1 ml >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   MSHFBA, 20x 1ml, 20 x 1 ml
   MSHFBA, 20x 1ml, 20 x 1 ml
   ### 70-1516-20X1 20 x 1 ml >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   MSHFBA, 1ml
   MSHFBA, 1ml
   ### 70-1516 1 ml >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   MSTFA, 5x10 ml, 5 x 10 ml
   MSTFA, 5x10 ml, 5 x 10 ml
   ### 70-1514-5X10 5 x 10 ml >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   MSTFA, 50 g
   MSTFA, 50 g
   ### 70-1514-50G 50 g >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   MSTFA, 5x10 ml
   MSTFA, 5x10 ml
   ### 70-1514-25G 25 g >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   MSTFA, 5x10 ml
   MSTFA, 5x10 ml
   ### 70-1514 1 ml >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   N-Glycinated lyso-ceramide trihexoside
   N-Glycinated lyso-ceramide trihexoside
   ### 56-1071-1 1 mg >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   TLC Mix 53
   TLC Mix 53
   ### 89-3053 1 ml >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   TLC Mix 51 Sphingolipid Mixture
   TLC Mix 51 Sphingolipid Mixture
   ### 89-3051 1 ml >###
   >### ###登录后>###
   1
   概况
   全选 取消选中
    1 2 3 下一页  尾页