• j9九游会官网--Home

  珍藏本站
  订购客服:###上海021-66520678/ 广州13581839371| 登录|注册 |我的订单|
  首页 > 产品中心 > 卵白结晶试剂 > X-射线晶体学试剂 > 结晶挑选试剂
  增长挑选条件:
  选择 品名 品牌 货号 包装规格 库存 形貌 单价(¥) 会员价(¥) 购置
  NeXtal JCSG IV Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal JCSG IV Single Condition Refill (100 ML)
  ### 136501- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  NeXtal JCSG III Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal JCSG III Single Condition Refill (100 ML)
  ### 136401- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  NeXtal JCSG II Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal JCSG II Single Condition Refill (100 ML)
  ### 136301- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  NeXtal JCSG I Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal JCSG I Single Condition Refill (100 ML)
  ### 136201- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  NeXtal Classics II Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal Classics II Single Condition Refill (100 ML)
  ### 136101- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  NeXtal Opti-Salts Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal Opti-Salts Single Condition Refill (100 ML)
  ### 136001- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  NeXtal JCSG+ Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal JCSG+ Single Condition Refill (100 ML)
  ### 135901- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  NeXtal Nucleix Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal Nucleix Single Condition Refill (100 ML)
  ### 135801- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  NeXtal PACT Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal PACT Single Condition Refill (100 ML)
  ### 135701- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  NeXtal ComPAS Single Condition Refill (100 ML)
  NeXtal ComPAS Single Condition Refill (100 ML)
  ### 135601- ea >###
  1450.00 ###登录后>###
  1
  概况
  全选 取消选中
   1 2 3 下一页  尾页