j9九游会官网--Home

珍藏本站
订购客服:###上海021-66520678/ 广州13581839371| 登录|注册 |我的订单|
首页 > 产品中心 > 卵白结晶试剂 > X-射线晶体学试剂 > 结晶挑选试剂
增长挑选条件:
选择 品名 品牌 货号 包装规格 库存 形貌 单价(¥) 会员价(¥) 购置
NeXtal JCSG IV Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal JCSG IV Single Condition Refill (100 ML)
### 136501- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
NeXtal JCSG III Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal JCSG III Single Condition Refill (100 ML)
### 136401- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
NeXtal JCSG II Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal JCSG II Single Condition Refill (100 ML)
### 136301- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
NeXtal JCSG I Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal JCSG I Single Condition Refill (100 ML)
### 136201- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
NeXtal Classics II Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal Classics II Single Condition Refill (100 ML)
### 136101- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
NeXtal Opti-Salts Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal Opti-Salts Single Condition Refill (100 ML)
### 136001- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
NeXtal JCSG+ Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal JCSG+ Single Condition Refill (100 ML)
### 135901- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
NeXtal Nucleix Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal Nucleix Single Condition Refill (100 ML)
### 135801- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
NeXtal PACT Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal PACT Single Condition Refill (100 ML)
### 135701- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
NeXtal ComPAS Single Condition Refill (100 ML)
NeXtal ComPAS Single Condition Refill (100 ML)
### 135601- ea >###
1450.00 ###登录后>###
1
概况
全选 取消选中
 1 2 3 下一页  尾页