j9九游会官网--Home

珍藏本站
订购客服:###上海021-66520678/ 广州13581839371| 登录|注册 |我的订单|
首页 > 产品中心 > 卵白结晶试剂 > X-射线晶体学试剂 > 成核剂
增长挑选条件:
选择 品名 品牌 货号 包装规格 库存 形貌 单价(¥) 会员价(¥) 购置
Polyvalan crystallophore kit #1 (Tb-XO4 x 1)
Polyvalan crystallophore kit #1 (Tb-XO4 x 1)
MOLECULAR DIMENSIONS MD2-80 0.6 mg >### Polyvalan crystallophore kit #1 (Tb-XO4 x 1)
2822.00 ###登录后>###
1
概况
Polyvalan crystallophore kit #1 (Tb-XO4 x 5)
Polyvalan crystallophore kit #1 (Tb-XO4 x 5)
MOLECULAR DIMENSIONS MD2-81 5 x 0.6 mg >### Polyvalan crystallophore kit #1 (Tb-XO4 x 5)
13167.00 ###登录后>###
1
概况
Polyvalan crystallophore kit #1 (Tb-XO4 x 0.3mg vial)
Polyvalan crystallophore kit #1 (Tb-XO4 x 0.3mg vial)
MOLECULAR DIMENSIONS MD2-82 0.3 mg >### Polyvalan crystallophore kit #1 (Tb-XO4 x 0.3mg vial)
1607.00 ###登录后>###
1
概况
全选 取消选中